Úr napja

Az Úr napján, június 2-án délelőtt csak egyetlen misét tartunk, 9 órai kezdettel.

Krisztus feltámadt, örvendjünk!


Máté evangéliuma, 28. fejezet, 1-10. versig:

Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.”

Nagyheti és Húsvéti szertartások rendje

Nagycsütörtök – 17:00, az utolsó vacsora emlékmiséje, utána virrasztás

Nagypéntek – 15:00, keresztút a temetőben
Nagypéntek – 18:00, Nagypénteki liturgia

Nagyszombat – 9:00 – 12:00-ig: Szentsír látogatás
Nagyszombat – 19:00, Vigília mise, körmenet

Húsvét vasárnap – 8:00 és 9:30

Húsvét hétfő – 9:30

24 órás Szentségimádás

Március 16-án, szombaton 17 órától másnap 17 óráig templomunk nyitva áll az Oltáriszentség közelségében imádkozni szándékozók előtt!

Adjunk át a kényelmünkből egy órát Neki, hogy elcsendesedhessünk, gondolatainkat elsimíthassuk, csakis Őrá figyelhessünk, meghallgathassuk az Ő hangját.

Kérjük, hogy az éjszakai órákra külön jelezzék szándékukat.

Nagyböjti lelkigyakorlat

Március 15-én és 22-én, a péntek esti szentmise keretében készülhetünk lélekben Húsvétra.

Az elmélkedéseket Mészáros Péter atya vezeti.