Rózsafüzér társulat

„Fogjátok újra kézbe a rózsafüzért, fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, a mindennapi élet körülményei között.” (Szent II. János Pál pápa)

A Rózsafüzér sajátos, szép imaforma, amelynek erejét szerte a világban nagy kegyelmek igazolnak. „A szentmise után nincs hatékonyabb imádság a Rózsafüzérnél” (X. Pius pápa). A Szűzanya mindig rózsafüzérrel a kezében jelent meg és minden jelenése során nyomatékosan buzdított annak imádkozására. Egy alkalommal azt mondta Szent Domonkosnak, hogy egy napon a rózsafüzér fogja megmenteni a világot.

Közel 250 pápai enciklika, bulla, dekrétum és dokumentum foglalkozik a rózsafüzér imádság szükségességével.

 „A Boldogságos Szűz Mária ezekben a végső időkben, melyekben mi élünk, a rózsafüzér imádságnak új hatékonyságot adott: nincs olyan probléma, bármily nehéz is legyen, világi vagy mindenekelőtt lelki, saját személyes életünkre, családunkéra, a népek, nemzetek életére vonatkozó – nincs semmilyen probléma, még egyszer mondom, bármily nehéz is, melyet a rózsafüzér imádkozásával ne tudnánk megoldani. A szentolvasóval fogjuk magunkat megmenteni, megszentelni, vele fogjuk Urunkat vigasztalni és számtalan lélek üdvözlését elérni.” (Lúcia nővér)

Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta.

Egyházközségünkben az 1930-as évek óta folyamatosan működő legrégebbi közösség az Élő Rózsafüzér Társulat. Egy régi bejegyzés szerint valószínűsíthető, hogy Gager József lelkész vezetésével alakulhatott meg.

A Társulat tagjai vállalják, hogy minden nap elmondanak 1 tized rózsafüzért a kapott titkokkal, egyházközségünk minden tagjáért, papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, illetve saját szándékaikért. A tagok naponta egy tizeded mondanak, de mindenki részesül az egész rózsafüzér elimádkozásának kegyelmeiben.

Jelenleg 5 „rózsabokorban”, 75 taggal szervezetten folyik az ima, aminek felelősei a bokorvezetők.
1 teljes rózsakoszorú 20 főt jelent.
A bokorfelelősök rendszeresen tartják a kapcsolatot a csoportjuk tagjaival, a hónap első vasárnapján történő titokcsere alkalmával. Ezen felül bíztatnak bennünket arra, hogy a vállalt ima mellett még aktívabban vegyünk részt a májusi litánián, az októberi rózsafüzér ájtatosságon, a szentmisék előtti rózsafüzér imádságon. Ezeken az alkalmakon imáinkat mindig fontos, időszerű, vagy mások által kért szándékokra ajánlunk fel.

Régi szokás, hogy havonta egy szentmisét mondatunk a Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért, ami nagy biztonságot és reményt ad mindnyájunknak, hiszen biztosak lehetünk abban, hogy halálunk után is imádkoznak értünk.

A Szűzanya ígéretei azoknak, akik állhatatosan imádkozzák a rózsafüzért:

 1. Aki a rózsafüzér imádkozásával hűségesen szolgál, jelentős kegyelmekben fog részesülni.
 2. Különleges védelmem és legnagyobb kegyelmeket ígérem azoknak, akik a rózsafüzért imádkozzák.
 3. A rózsafüzér erőteljes védelem lesz a pokollal szemben. Felőrli az erkölcstelenséget, csökkenti a bűnt, és legyőzi az eretnekséget.
 4. Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bőséges isteni irgalomban fog részesülni; az emberek szívét visszahúzza a világ hiúságainak szeretetétől, és örökkévaló dolgok iránti vágyakozásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak.
 5. Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni.
 6. Aki őszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkalmazza magára a szent hittitkokat, azt sosem győzi le a szerencsétlenség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatásakor, nem fognak elveszni egy felkészületlen halállal; ha igazságosak, akkor Isten kegyelmében maradnak és méltók lesznek az örök életre.
 7. Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház Oltáriszentsége nélkül meghalni.
 8. Akik hűen imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és halálukban Isten világosságában és bőséges kegyelmében lesznek; haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében részesülnek.
 9. A tisztítótűztől megszabadítom azokat, akik hűek voltak a rózsafüzérhez.
 10. A rózsafüzér hűséges gyermekei nagy dicsőségben fognak részesülni a mennyben.
 11. Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tőlem.
 12. Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom.
 13. Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken.
 14. Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim, és egyetlen fiamnak, Jézus Krisztusnak testvérei.

Továbbra is szükség van önzetlen, buzgó apostolokra! Szeretettel várunk újabb tagokat, férfiakat, nőket, fiatalokat, bárki csatlakozhat, aki vállalja, hogy a ráeső egy tized rózsafüzért minden nap hittel elimádkozza! Megtalálhatnak bennünket a szentmisék után.

Bokorvezetők: Bálintné Bodó Éva, Görög Józsefné, Kovács Károlyné, Palovics Teréz, Puskás Bálint

Marlokné Zsuzsa
06-30-19-777-13

Hálát adunk azért, hogy a Rózsafüzér Társulat imája által, a Szűzanya közbenjárására, egyházközségünk sok kegyelemben, jótéteményben részesülhetett.
Szentolvasó Királynéja, könyörögj érettünk!