Szent Anna Kórus

A 2008 őszén alakult kórus ma tizennyolc aktív taggal járul hozzá miséink és ünnepeink áhitatosságának emeléséhez.
A kórust kántorunk, Szalai Péter vezeti. A kórushoz csatlakozni a kántor úrnál jelenkezve folyamatosan lehet.

 

Bemutatkozás

A biai egyházközség énekkara a Biai Szent Anna Kórus.

Ahogyan a zsinati dokumentumokban olvashatjuk: „Az egyetemes Egyház zenei hagyománya fölbecsülhetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része. A szent zene annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez: bensőségesebben fejezi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, gazdagítja és ünnepélyesebbé teszi a szent szertartásokat.”

És éppen ezért a szent liturgiákon való zenei szolgálatot nem lehet félvállról venni.

Tovább…

Húsvéti koncert az Isteni Irgalmasság vasárnapján

♪ Új kórustagokat várunk! ♪

Bárdos Lajos emlékkoncert

Aki szépen énekel… A liturgikus zenéről

Húsvéti hangverseny