Cserkészet

Bemutatkozás

Az 1104. II. János Pál Cserkészcsapat 2015 őszén kezdte meg működését Biatorbágyon, a Szent Anna Plébánián. Családias légkörben, mindössze 5 őrssel indult el a csapat, mely mára már 9 őrsre bővült.

Közösségünk a cserkészet alapítója, Lord Baden-Powell (Bi-Pi) elveit követve fő céljának tekinti a gyermekek és fiatalok keresztény értékek szerinti nevelését, magyarságtudatukban való megerősítését, a természet iránti tisztelet kialakítását, illetve az életben szükséges gyakorlati ismeretek átadását. Ezt a tudást és ezeket az értékeket a „cselekedve tanulás” módszerével igyekszünk átadni cserkészeinknek, melynek lényege, hogy a tudás elsajátítása játékos formában, tapasztalati úton történik.

Őrseinkbe azonos korú és azonos nemű gyerekek járnak, akik őrsvezetőikkel heti rendszerességgel tartanak 90 perces őrsgyűléseket, melyeknek a Biai Szent Anna Plébánia ad otthont. Ezen kívül havonta szervezünk egy csapatprogramot is, melyen a csapat összes tagja részt vesz. Ilyen program például a csillagtúra, a portyáink, táncház, korcsolyázás stb. Nyáron pedig egy 9 napos (kicsiknek 5 napos) nyári táborra invitáljuk cserkészeinket, mely kint az erdőben, nomád körülmények között kerül megvalósításra.

A cserkészet célja, hogy olyan életrevaló, elkötelezett, felelősségteljes, egészséges felnőtteket neveljen a fiatalokból, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által Isten felé növekedjenek. Ehhez járul hozzá a sok élmény, megtapasztalás, kaland és vagányság, melyet a cserkészet adni tud a csatlakozó fiatalok számára.

„A boldogsághoz vezető igazi út az, ha másokat teszünk boldoggá. Igyekezzetek ezt a világot jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtátok.” (Bi-Pi)

Jó munkát!
Kiss Zelma, csapatparancsnok
kisszelma.blanka@gmail.com