Képviselőtestület

Képviselőtestületünk tagjai

Feltöltés alatt!

Palovics Lajos

Biatorbágyon, Bián születtem. Hat éves koromtól ministráns, felolvasó, énekkari tag, helyettes kántor feladatokban vettem részt a szentmiséken.

A 80-as, 90-es évek fordulóján egyházközségi képviselőtestületi tag is voltam. Polgármesteri tisztségem miatt lemondtam képviselőtestületi tagságomról, majd nyugdíjba vonulásom után megfelelő tanfolyamot elvégezve
világi lelkipásztori kisegítő lettem. A Szent Anna kórus tagja vagyok.

Palovicsné Tihanyi Éva

Házasságkötésem óta, negyvennégy éve vagyok a biai egyházközség tagja.

A Hutóczky Béla plébános által vezetett egyházközségi képviselő-testületben jegyzői feladatokat láttam el, azóta veszek részt a testület munkájában.

Az egyházközség életében a Rózsafüzér Társulaton keresztül is részt veszek. Tördelő szerkesztőként mentem nyugdíjba. Férjem Palovics Lajos, két felnőtt gyermekünk és három unokánk van.

Puskás Bálint

Feleségemmel, Majával 5 gyermeket nevelünk.

A MÉCS Családközösségek biatorbágyi közösségeknek vezetői vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy a családok közösségekben tudják megélni hitüket, Krisztushoz tartozásukat.

Dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes

Orvos vagyok: ideggyógyász. Férjemmel, dr. Radnai Jánossal megálmodtuk és felépítettük a Boldog Gizella Alapítványt.

A Gizella Otthonban már húsz éve idős és beteg emberekről gondoskodunk, nappali és támogató szolgálatot működtetünk. A rászorulókról való gondoskodás a feladatunk. Megnyitása óta dolgozom az Egészségházban.

Három felnőtt gyermekünk van, ketten már családosak, ők is itt élnek – három kis unokánk van. A legkisebb végzős egyetemista.

Szijártóné Tersztyánszky Dorottya

1999 óta vagyok a Budaörsi Zeneiskola csellótanára és az utóbbi években intézményvezető–helyettese.

Férjemmel 36 éve kötöttünk házasságot, és közel 24 éve élünk Biatorbágyon. 7 gyermekünk és 11 unokánk már majdnem mindannyian ezen a településen találták meg otthonukat, bizonyságul, hogy itt élni jó. Szeretném, ha ők is és mások is, akik hasonlóan érzik itt magukat, nemcsak lakásra, hanem megtartó kapcsolatokra is találnának.

Bízom benne, hogy a Biai Egyházközség keretein belül tudunk olyan emberi és lelki kapcsolódási pontokat kínálni, ami megerősíti kötődésüket közösségünkhöz és a gondviselő Isten felé. Képviselőtestületi tagságom esetén, ahogy eddig is, ezután is szeretnék ennek a szolgálatában tevékenykedni.