Kéri Benedek Atanáz OCist

 Atanáz atya 2010 adventjétől másfél évet helyettes lelkipásztorként töltött egyházközségünkben.

 A ciszterci rend Zirci Apátságának szerzetese 1994-től, pappá szentelték 2001-ben. További teológiai tanulmányok folytatása mellett kisegítői szolgálatokat végzett Zircen kívül a székesfehérvári rendházban is.

 Az idei úrnapi szentmise keretében búcsúztunk el tőle, mert új szolgálati helyére, a budai ciszterci Szent Imre Plébániára költözött.