Biatorbágyon, Bián születtem. Hat éves koromtól ministráns, felolvasó, énekkari tag, helyettes kántor feladatokban vettem részt a szentmiséken.

A 80-as, 90-es évek fordulóján egyházközségi képviselőtestületi tag is voltam. Polgármesteri tisztségem miatt lemondtam képviselőtestületi tagságomról, majd nyugdíjba vonulásom után megfelelő tanfolyamot elvégezve
világi lelkipásztori kisegítő lettem. A Szent Anna kórus tagja vagyok.