A jegyesoktatásról

Kedves Keresztény Házasok!

  Az Egyházi törvénykönyv (CIC 1983.) így rendelkezik a házasság szentségéhez kapcsolódó lelkipásztori gondoskodásról:
1063. kánon. - A lelkipásztorok kötelesek gondoskodni arról, hogy saját egyházi közösségük segítséget nyújtson a krisztushívőknek a házas állapot keresztény szellemben való megőrzésére és tökéletesítésére.

 

Ezt a segítséget elsősorban a következőképpen kell megadni:

 1. szentbeszédekkel, a gyermekeknek, az ifjúságnak és a felnőtteknek szóló hitoktatással, sőt a tömegtájékoztatási eszközök használatával is; ezek során a krisztushívők oktatást nyernek a keresztény házasság jelentéséről, a keresztény házastársak és szülők feladatáról;
 2. a házasságkötésre való személyes felkészítéssel, amelynek során a jegyesek új állapotuk szentségére és kötelességeire alkalmassá válnak;
 3. a házasságkötés gyümölcsöző liturgiájával, amelyből kitűnik, hogy a házastársak a Krisztus és az egyház közti egység és termékeny szeretet misztériumát jelzik, és részesülnek benne;
 4. a házastársaknak nyújtott segítséggel, mely támogatja őket abban, hogy a házastársi szövetséget hűségesen megtartva és megvédve, a családban napról napra szentebb és teljesebb életet éljenek.

Ezt a buzdító szót követve szeretném, ha „a család évében” elmélyülne az összefogás egyházközségeink családjai között, és ez az egyház és a világ megújulásához vezetne. Kérek minden keresztény családot, hogy saját maguk érdekében is szánjanak kellő időt a házasságépítésre. Gondolják át, mely területen lehet az ő kapcsolatuk, családjuk példaértékű mások számára, s ha hivatást éreznek rá, kapcsolódjanak be házasságra készülők felkészítésébe tanúságtételükkel. 

Nagy vonalakban az alábbiak szerint kellene gondolkodni:
• A hitvesi egység (lelki-testi) megélése
• A családi kapcsolatok, anyaság, apaság rendezettsége
• A gyermekáldás isten tervei szerinti fogadása (nyitottság az életadásra, alázatos
hozzáállás gyermektelenség esetén, természetes családtervezés, az életadás mesterséges
manipulációjának elutasítása)
• A konfliktusok megelőzésének és megoldásának, a saját hibák legyőzésének sikerei
• A gyermeknevelésben (és a gyermeki kötelességteljesítésben, viszontszeretetben)
szerzett tapasztalatok
• A közösségi szerepvállalás, a család társadalomépítő szerepének megvalósítása
• Az életlehetőségek evangéliumi felhasználása, a világ rossz hatásainak felismerése
és elkerülése

Ha házasságuk, családjuk nem is felel meg teljesen a keresztény eszményeknek, akkor sem kell kétségbe esni - de nem is szabad feladni a küzdelmet. Igyekezzenek az egyház tanítását hitelesen, mélyen megismerni, s ha szükséges, bűnbánóan Isten irgalmas jóságába helyezkedni. Ha alkalmas, osszák meg velem problémáikat, bizonytalanságaikat személyes beszélgetésben, hogy közösen kereshessük a krisztusi megoldást. Vagy egyszerűen fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, melyek segíthetik a leendő és fiatal házasokat az akadályok leküzdésében. A legfontosabb azonban, hogy imádkozzanak saját kapcsolataikért és más családokért, különösen az ifjú párokért.

Szeretettel fogadok minden segítséget és javaslatot:
Atanáz a.
 

Liturgikus rend

 • Szentmise:
  Kedd: 18:00
  Péntek: 18:00
  Vasárnap: 8:00, 9:30

 •  

Misék Biatorbágyon

További információk...

Kegytárgy felújítás


 

Könyvajánló: