Gondolatok halottak napjára

Mit jelent a halottakról való gondoskodás?
A halottakról való testi-lelki gondoskodás cselekedetei közül a temetés és a búcsúztatás (melyek természetszerű összefüggésben állnak, és ma is általában egy szertartás keretében történnek) a történelmi kutatások szerint ősidőktől fogva mindenhol megtalálható jelenség, és a halál utáni élet egyetemes hitéről tanúskodik.

Miért temetjük el a halottak testét?
A temetés (az elhunytak testéről való gondoskodás) a természetes lebomlási folyamat egészségügyi és esztétikai szempontok szerinti előkészítése mellett az elhuny személye iránti tisztelet kifejezése és a feltámadásba vetett hit szimbóluma.

Hogyan gondolkodhatunk keresztény módon a test temetéséről?
A halottak testével tisztelettel kell bánni, mert a feltámadás reményére emlékeztet bennünket. Különösebb jelentőséget nem tulajdonítunk a romlandó földi testnek, hiszen a megdicsőült testben történő feltámadás nem az anyagvilághoz kötődik. Arra sincs szükség, hogy a halottakat sírjukban ellássuk étellel-itallal, mint az korábban sok népnél szokásban volt. Nem kell aggódnunk amiatt, hol és hogyan temetnek el egy testet. Az is mellékes, milyenek a kellékek, a koszorúk, a koporsó, vagy a temetés formaságai.

Mi a temetés hagyományos módja?
A tisztelet kifejezésének egyetemes megnyilvánulása a koporsós temetés (vagy sírba helyezés), amely a keresztény hagyományban sajátos jelentést hordoz: azt sugallja, hogy akinek a testét most sírba helyeztük, csak alszik, pihen a feltámadás napjáig. Sok helyen ezt a tudatot ápolták a holttest különleges kezelésével, a teljes romlás lassításával, megakadályozásával (balzsamozás, mumifikálás).

Mi a hamvasztásos temetés?
A hamvasztás temetkezési szokása a keresztény hagyományú vidékeken a felvilágosodás hatására úgy jelent meg, mint a feltámadásba vetett hit elutasításának a kifejezése. Az egyház ezért sokáig tiltotta a hamvasztásos temetést. E tilalmat gyakorlati meggondolásokból feloldva (nagyvárosi temetők helyigénye) 1958 óta lehetőség van hamvak urnás temetésére, feltéve, hogy ezt a formát nem a keresztény tanítással ellenkező okok miatt választották.

Hogyan gondolkodunk egyéb temetkezési módokról?
A „szórásos búcsúztató” továbbra is ellenkezik a test iránti tisztelet keresztény érzületével és vallási kötelezettségünkkel, hiszen nem hagy intő jelet az élők számára a korlátozott földi léten túlmutató láthatatlan valóság felidézésére, és nem késztet bennünket elhunyt hozzátartozóink emlékének ápolására (rendszeres imára sem).

Mi a búcsúztatás célja?
A búcsúztatás (az elhunytak lelkére irányuló gondoskodás) sokkal fontosabb feladat, mint a temetés. Imádságunk által megnyilvánul a szentek közössége, vagyis a földi útját járó zarándokegyháznak az üdvözültekkel (megdicsőült egyház) és a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel való kapcsolata.

Miért és hogyan imádkozzunk elhunyt szeretteinkért?
A halottakért végzett imádság által nyilvánul meg elhunyt szeretteink lelki üdvéért, örök sorsáért való felelősségünk. A katolikus temetési szertartás arra hivatott, hogy erre a kötelességünkre hívja fel a figyelmet, és segítő indíttatást is adjon hozzá. A temetésen tehát ne a holttest, a koporsó kösse le a figyelmünket, hanem lélekben Istenhez emelkedve próbáljuk értelmezni az elhunyt személy életének körülményeit, és a földi élet mulandóságának alapvető üzenetét. Szomorú dolog, amikor azt tapasztaljuk, hogy senki sem tud belekapcsolódni a szertartás imádságaiba, és a résztvevők arcán a közöny vagy a fásultság vonásai jelennek meg.

A búcsúztatón túl hogyan imádkozzunk halottainkért?
Aki igazán keresztény szeretettel kívánja az elhunyttal való kapcsolatát új alapokra helyezni, az a temetésen való részvétel mellett még más formában is szán időt és energiát az elhunytért való imádságra. Kiemelkedő jelentősége van a szentmiseáldozatba való belekapcsolódásnak (gyászmise, évfordulós misék), mely a leghatékonyabb eszköze az üdvösség elnyerésének, hiszen a megváltó keresztáldozatába kapcsolja be a méltó lélekkel áldozókat. Sajátos buzgóság jelképe lehet a halotti zsolozsma imádkozása, illetve a teljes búcsú elnyerése az elhunytak javára.

Mi a búcsúengedélyek (indulgentiae) jelentősége?
Ezt a búcsút elnyerni azt jelenti: az egyház különleges kegyelmi ajándékait elfogadva megrövidíthetjük az elhunyt lelkek ideigtartó büntetését, illetve az evvel járó szenvedést. Más szóval ez azt jelenti, hogy elhunyt szeretteinket a tisztítótűzből a mennyországba segítjük, hogy ott majd velük -- reményünk szerint -- újra találkozzunk, és felfoghatatlan, örök boldogságukban osztozzunk. Ha komolyan vesszük, hogy a halál nem választ el bennünket szeretteinktől, és hogy az egyház -- Krisztus megváltó áldozatának és a szentek érdemeinek köszönhetően -- olyan kincsekkel rendelkezik, melyekből mi is megkaphatjuk részünket, nem hanyagolhatjuk el ezeket a búcsúnyerési lehetőségeket. Jézus egyházára bízta e kincsek kiosztását, a mi feladatunk, hogy buzgóságunk mértékében részesedjünk belőlük.

Hogyan nyerhető teljes búcsú a halottak számára?
A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsúk elnyerésének szabályai:
a) temetőlátogatás (nov. 1-8.) + imádság az elhunytakért. Egyéb napokon részleges búcsú nyerhető.
b) templomlátogatás (nov. 2.) + egy miatyánk és egy hiszekegy. Ezt a búcsút nov. 1-jén és a halottak napját megelőző és követő vasárnap is elnyerhetjük.

Melyek a búcsúnyerés feltételei?
A búcsúk elnyerésére alkalmas az a megkeresztelt ember, aki a kegyelem állapotában van, és legalább általános szándéka van a búcsúk elnyerésére. Teljes búcsú esetén szükséges még, hogy a lélek ne ragaszkodjon semmiféle bűnhöz, még bocsánatos bűnhöz se.
A teljes búcsú általános feltételei az adott búcsúval járó cselekedet mellett: szentségi gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára (pl. miatyánk, üdvözlégy, de lehet bármilyen imádság).
Egy szentség gyónás révén több teljes búcsú is nyerhető, akár mindennap egy-egy, feltéve, hogy minden teljes búcsú elnyerése érdekében külön elvégzik (lehetőleg a búcsúval járó cselekedet elvégzése napján) a pápa szándékára mondott imádságot, és szentáldozáshoz járulnak. 

 

Liturgikus rend

  • Szentmise:
    Kedd: 18:00
    Péntek: 18:00
    Vasárnap: 8:00, 9:30

  •  

Misék Biatorbágyon

További információk...

Kegytárgy felújítás


 

Könyvajánló: