Magunkról

 Az elmúlt egy-két évben a biai egyházközösségen belül több olyan aktív kisközösség alakult (babamama klub, MÉCS közösségek), melyeknek áldásos működése következtében sok gyermekes család és ezen belül sok gyakorló édesanya, asszonytárs találkozhatott. Az ismétlődő találkozások, beszélgetéseink során hamar kiderült, hogy hasonló élethelyzetünk, értékrendünk nem csak közös együttléteinket teszik kellemessé, hanem az együtt-gondolkodásunknak, együtt-cselekvéseinknek az alapját képezik.

Egy ilyen együttgondolkodás eredménye képen született az a felismerés, hogy elődeinkhez hasonlóan nekünk is megvan a felelősségünk a közvetlen környezetünk és ezen belül a templomunk, egyházközségünk értékeinek megóvása terén. Megkerestük Lujza nénit (Hollósi Lászlónét), aki régóta teljesít a templomban és a templom körül szolgálatot, és kértük, hogy meséljen nekünk a hagyományosan asszonyok által végzett feladatokról. Így került szóba a hajdan működött oltáregylet. Lujza néni elbeszéléséből kiderült, hogy az egyes feladatok idővel módosultak, de megértettük, hogy az örökölt tárgyi, szellemi és lelki vagyonunk a megőrzése, és továbbadása érdekében nekünk is minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk. A tradíciókkal és elődeinkkel való közösségvállalás jegyében választottuk az oltáregylet formát, azzal a céllal, hogy kincseinket kétkezi munkával, a kialakult közösségi kapcsolatokkal, barátságokkal, szervezett programokkal, és nem utolsó sorban egyéni és közös imádsággal óvjuk, védjük és gyarapítjuk.

 

Vállalt feladataink:

 • Templomunk és a hozzátartozó plébánia közvetlen környezetének rendbentartásában való részvétel

 • Az egyházközség tárgyi értékeinek megőrzése, gondozása

 • Az egyházközség gyermekeivel, felnövekvő ifjúságával és családjaival való kapcsolattartás, programok szervezése

 • Az egyházközség kisközösségeivel való folyamatos együttgondolkodás és tevékenység keresztény értékeink megerősítésére

 • A minket körülvevő világ és a saját lelki épülésünket segítő rendszeres, közös és egyéni imádság

 

Eddigi tevékenységeink, terveink:

Az egy évvel ezelőtti babamama klubos farsang megszervezése, majd a nyári hittanos tábor előkészületei közben nyílt alkalmunk azokra a közös beszélgetésekre, aminek eredménye képen már ősszel együtt vettünk részt a Téli kápolna felújításában, a gyerekeknek szervezett terménybáb készítésben. Novemberben a MÉCS közösségekkel együtt hívtunk előadókat a házaspároknak, decemberben mikulás csomagokat készítettünk a szorgalmas rorátéra és énekkarba járó gyerekeknek. Karácsonykor pedig Atanáz atyával közösen díszítettünk a templom fáját.

Szívügyünkké vált az egyházközség meglévő tárgyi értékeinek felújítása. Ennek során, egy nagylelkű családi adománynak köszönhetően gyönyörű lett a volt sekrestyeszekrény keresztje, amely most a télikápolna falán megtekinthető. Béla atyával való egyeztetés során lehetőséget kaptunk egy gyűjtés elindítására a további kegytárgyaink, és fellelhető, ám menteni szükséges értékeink megóvására. Erről szívesen adnánk tájékoztatást, egy későbbi Forrásban megjelenő cikkben.

Találkozásainkról:

Elképzeléseink szerint havi kétszer találkoznánk, de azt látjuk, hogy ezt teljesen rugalmasan kell kezeljük, hiszen az adódó feladatok diktálják az összejöveteleink időpontját. Igyekszünk segíteni a templom rendben tartásában is.

Nagyon fontosnak érezzük, hogy mielőbb megtaláljuk a lelki fejlődésünk gyarapodását szolgáló közös együttlétünk ritmusát. Most ezek alkalomszerűek, de a terveink már kialakultak.

A tagságról:

Ahogy az előző írásunkban is olvasható volt, mindenkit szeretettel várunk, aki a céljainkkal azonosulni tud. A belépéshez nem kell más, minthogy megkeres minket, személyesen is beszélgetünk és, ha még mindig úgy gondolja, rákerül a levelezőlistánkra, vagy a neki megfelelő elérhetőségen keresztül tartjuk a kapcsolatot. Mivel mindannyian feleségek, édesanyák, már félig a munka világába visszatérők vagyunk, így természetesen mindenki abban a feladatban vesz részt, amiben lehetőségei engedik. De minél többen vagyunk, annál könnyebb és tartalmasabb!

Mindent végiggondolva azonban próbáljuk nem elfelejteni, hogy mindaz, amit teszünk csak eszköz azon a zarándokúton, amire ki-ki lehetőséget kapott járni.

Jelenlegi tagok:

Alács Valéria
Balázsné Hajnal Erzsébet
Deákné Szabó Andrea
Szijártóné Tertyánszky Dorottya
Tótpál Judit

Kapcsolat: oltaregylet(kukac)gmail.com

 

Liturgikus rend

 • Szentmise:
  Kedd: 18:00
  Péntek: 18:00
  Vasárnap: 8:00, 9:30

 •  

Misék Biatorbágyon

További információk...

Kegytárgy felújítás


 

Könyvajánló: