Herceghalom filia hírlevele

  

 

                                                                               KATOLIKUSOK, GYERTEK HAZA – ISTEN HÁZÁBA!

                                                         A BIA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HERCEGHALOM FILIÁJA

                                                                          MÁJUS HAVI SZENTMISÉK, LITURGIKUS ESEMÉNYEK

SZENTMISE/IGELITURGIA HERCEGHALOMBAN szombatonként 18.00 órai kezdettel

előtte: „PROHÁSZKA IMASZÖVETSÉG” KÖZÖS RÓZSAFŰZÉR IMÁDKOZÁSA 17.30 h.

Máj.02.szombat: HÚSVÉT 5. vasárnapja Szentmise ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE

„…Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves…Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek…” (Jn15,l,8) Példabeszéd a szőlőtőről és a szőlővesszőkről

Máj.07.csütörtök: IGELITURGIA-SZENTSÉGIMÁDÁS – A MÁJUSI ELSŐ CSÜTÖRTÖK

Máj.09.szombat: HÚSVÉT 6. vasárnapja Szentmise

„… Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást…” (Jn15,17) Példabeszéd a szőlőtőről és a szőlővesszőkről

Máj.17.szombat: URUNK MENYBEMENETELE Szentmise

„…>>Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.<<…”(Mk16,15) A Feltámadott megjelenései

Máj.23.szombat: PÜNKÖZSD VIGILIÁJA Szentmise

„…Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az Igazság Lelkét, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam; de ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől fogva velem vagytok….”(Jn15,26-27) A világ gyűlölete a tanítványok iránt

Máj.25.hétfő: EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ BALINKA 9.00-17.00 h-ig

Máj.31.szombat: SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – ELSŐ ÁLDOZÓK Szentmiséje

„…>>Nekem adatott meg minden hatalom a mennyben és itt a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! Én íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!<<…”(Mt28,18-20) A tanítványok küldése

Felhívom figyelmüket, hogy a Szűzanya hónapjában –kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítse azokat a keresztényeket, akik elvilágiasodott környezetben élnek, hogy képesek legyenek Jézus hirdetni. ÜNNEPÉRŐL EMLÉKEZÜNK MEG EGYHÁZUNKBAN.

…KETDETBEN VOLT… Sorozatunkat folytatjuk „A HIT – A CSALÁD – A  KÖZÖSSÉG – A SZENTSÉGEK” lelki értékeinek, hagyományainak bemutatásával.  (9) A KERESZTÉNY EMBERKÉP III. Az identitásunk kialakulásában éppen neveltetésünk folytán nem kerülhető meg immáron a több ezer éves zsidó-keresztény kultúrában kialakult erkölcsi törvények, melyet az ÚR mondott MÓZESNEKSINAI HEGYEN a TÍZPARANCSOLAT ÜZENETÉBEN (Kiv 20,1-17). E TÍZPARANCSOLAT -i törvények határozzák meg, – ugyan különböző jogi formulákban – az emberi közösségek magatartás formáit.   Éppen ezért: a keresztény emberképben fontos szerepet játszik a bűnről, emberi létünk kockázatairól szóló meggyőződés. Az embert szabad és szabad döntéseiért felelős lénynek tekintjük. Számon tartjuk azokat a tényezőket, amelyek ezt a szabadságot megkötik, döntéseinket befolyásolják, felelősségünket csökkentik. Könnyen lehetséges, hogy egy-egy döntésünkért kisebb felelősség terhel, mint akár magunk is gondolnák, bár az sem lehetetlen, hogy némelykor önmagunkat áltatjuk azzal, hogy nincsenek alternatíváink. Egész életünkért, kapcsolataink alapvető megválasztásáért mégis bizonyára felelősek vagyunk. Isten egyszer ítéletet mond fölöttünk, s akkor nemcsak a hatalma előtt hajlunk meg, hanem elismerjük, hogy igaza van.  A bennünk élő – és a kultúrával fejlődő, tisztuló – felelősségtudat annak a jele, hogy szabadon választunk jó és rossz között, de hogy mi a jó és mi a rossz, azt nem mi döntjük el. Nem is szempont kérdése ez, a jó és a rossz megkülönböztetését most nem viszonylagos, hanem abszolút értelemben használjuk.”* Ezen erkölcsi törvények hatása, sőt értékrendje – jogi formákban - a társadalom közmegegyezése, éppen ezért fölismerésében, értelmezésében nélkülözhetetlen szerepe van a társadalomnak, mint emberek közösségének, a CSALÁDNAK, és a nagyobb közösségnek: az EGYHÁZNAK. (folyt.köv)

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY: Szeretettel, tisztelettel kérjük Filiánk testvéri közösségét, hogy a 2015. évi egyházi hozzájárulást rendezni szíveskedjenek – Szentmise, Igeliturgiai alkalomkor a sekrestyében.

 „KERESZTÉNY SZELLEMISÉGŰ HÉTFŐ ESTI BESZÉLGETÉSEK”

Szokásos összejövetelünkre 2015. június 8-án  hétfő este 18.00 h-ra mindenkit szeretettel várunk.

Herceghalmon élő, dolgozó, látogatásra-pihenésre betérő keresztény testvéreinket szeretettel várjuk Szentmisére!

Egyházközségünk hitéletéről, kaphat tájékoztatást: http://www.biaikatolikus.hu, és a http://www.herceghalom.hu Községünk honlapján az egyházi hírek között.

Klikkeljen rá Ön is / és Te is! Térjen/Térj be hozzánk, mert a harang Önökért /Érted is szól!

Herceghalom Filia Szeretettel: Lányi István

Liturgikus rend

  • Szentmise:
    Kedd: 18:00
    Péntek: 18:00 

  • Vasárnap: 8:00, 9:30

Misék Biatorbágyon

További információk...

Kegytárgy felújítás


 

Könyvajánló: