Elhunyt Andrész Mátyás

Andrész MátyásMély fájdalommal tudatjuk, hogy Andrész Mátyás, egyházközségünk képviselőtestületének aktív tagja,  Biatorbágy Város Önkormányzatának kitüntetettje, korábbi képviselője, bizottsági tagja és a város elismert polgára 2011. július 5. napján életének 69. évében elhunyt. Az Önkormányzat az elhunytat a család beleegyezésével, saját halottjának tekinti.  

Dr. Palovics Lajos búcsúja:

2011. július 5-én elhunyt Andrész Mátyás, korábbi önkormányzati képviselő, a „Biatorbágy Nagyközségért” díj kitüntetettje.

Bián született, általános iskolai tanulmányait is itt végezte. Több sportágat művelt felsőtagozatos korától, ezekben területi, megyei és más versenyeken szép sikereket ért el.
Édesapja pék volt, ő is ebből a körből választotta foglalkozását, hivatását: élelmiszeripari technológus-tervező lett. Az ország egész területén sok élelmiszeripari üzem tervezésében, építésében, felújításában működött közre. Itthon szőlejét, kertjét mintaszerűen művelte, részt vett a biai római katolikus egyházközség képviselőtestületének munkájában.
 

1989–1990 fordulóján bekapcsolódott a helyi településpolitikába, a Kereszténydemokrata Néppárt tagja lett, 1990 májusában az ő udvarán alakult meg 14 taggal a KDNP helyi szervezete.
Az önkormányzati választásokon az első képviselőtestület tagja lett. Ettől kezdve, 1990–2006 között rövid megszakítással települési képviselő és a Településfejlesztési Bizottság elnöke volt. Nevéhez fűződik a vízhálózat építésének felgyorsítása, a szennyvíztisztító, a csatorna- és gázhálózat építésének szakszerű levezénylése, a közvilágítás megújítása (a világítótestek megtöbbszörözésével), több közintézményünk felújítása, bővítése, a régi vasútállomás művelődési házzá átépítése (Faluház), majd nagyteremmel való bővítése. Az egészségügyi szolgáltatások rendszere az ő elgondolása szerint valósult meg: az alapellátás rendelői szétszórtan, az igénybevevőkhöz viszonylag közel, a szakellátások a háziorvosokat is kiszolgáló laborral központi helyen. Szakmai ismeretei és kapcsolatai révén mintaszerű településrendezési terve született Biatorbágynak, amelynek rendszeres felülvizsgálatát részletes ágazati koncepciók és programok követték. Így például a forgalomtechnikai terv alapján folytathattuk le az út-, utcafelújításokat, a fontosabb hidak, útcsomópontok nagyobb részének megújítását, mindenre kiterjedő átépítését, korszerűsítését.
 

A sport- és zöldterületi koncepció szerint az ő javaslatával indult el a játszótér-építési program, a sportpályák fejlesztése, továbbá főbb tereink intenzív parkosítása, virágdíszítése. Szorgalmazta és személyes áldozatvállalással is segítette egyházi és más műemlékeink, épületek és szobrok felújítását, megmentését, a szép településkép kialakítását, illetve megtartását.
 

A települési képviselői munkán kívül is komoly közéleti szerepet vállalt. A biai római katolikus egyházközségi képviselőtestület tagja. Gazdasági felelősként, főként 2006-tól az ő gondja volt a templom és a plébánia karbantartása, építése. A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának tagja (kezdettől fogva). E tisztségben közreműködött a Szily (Szent Vendel)-kápolna felújításában, a Szent Vendel és a Szentháromságszobrok, több út menti és határbéli keresztrestaurálásában, könyvek kiadásában. A Hagyományőrző Egyesület létrehozásának kezdeményezője és alapítója, hogy régi helyi szokásokat tartsunk meg és elevenítsünk fel.
 

1993-ban feleségével és két gyermekével megalapította családi vállalkozásként az Andrész-cukrászdát. Az általa vezetett, jó ízléssel kialakított, magas színvonalon működtetett vendéglátóhely jó hírét viszi Biatorbágynak, amelynek egyik nevezetessége lett. Sok-sok
alkalommal támogatta a cukrászda termékeivel vagy pénzbeli segítséggel az óvodák, iskolák, civil szervezetek rendezvényeit is.
 

Mindezen – és itt fel nem sorolt további – érdemeiért tüntette ki Biatorbágy képviselőtestülete Andrész Mátyást a „Biatorbágy Nagyközségért” kitüntetéssel, példaként állítva településünk lakossága, ifjúsága elé.
 

Andrész Mátyás elhunytával nagy veszteség érte városunkat. Emlékezzünk rá, imádkozzunk érte és hátrahagyott szeretteiért!
Andrész Mátyást 2011. július 12-én (kedden) 16.00 órakor helyezik végső nyugalomra a biai rk. temetőben.

(Forrás: biatorbagy.hu)

 

Nánási Tamás emlékezése:

Földi zarándokutunk során hihetetlen sok értékesnek vélt holmit, tárgyat gyűjtünk össze, rakosgatjuk, rendezgetjük ezeket egy életen át. Amikor azonban eljön a vég pillanata, és pőrén ott állunk az Úr színe előtt, minden anyagi dolog szétporlad és semmivé válik mögöttünk. A lelkünkben vihetünk magunkkal kincseket: emlékkép-töredékeket, arcokat, jeleneteket szeretteinkről, és azokról, akik közel álltak hozzánk. Andrész Mátyás azok közé tartozott, akik gazdag „lelki gyûjteménnyel” hagyhatták itt ezt a világot. Sok szeretetet adott és kapott fordulatos, mozgalmas élete során.

Jómagam azt az arcát nem felejtem el sohasem, amit utolsó találkozásunkkor láttam magam előtt. A súlyos betegség nyilvánvaló jelei mellett szinte semmit sem halványult a tekintetéből sugárzó belső erő. S míg a családi cukrászdában beszélgettünk, Matyi bácsi segítséget kért, mert meg akart mutatni valamit. Csak felemelte a karját, és máris ott termett mellette az éppen szolgálatban lévő alkalmazott. A hölgy minden mozdulatából kiolvasható volt az a tisztelet és elismerés, ami Andrész Mátyást körülvette élete során.

Ennek az utolsó találkozásnak a képei jártak a fejemben akkor is, amikor Matyi bácsi temetésén álltam a ravatalozó mellett, a megrendült gyászolók sokasága között. Az emberről általában a halála után derül ki, mit, és mennyit értek a cselekedetei. Andrész Mátyásról már élete során tudtuk ezt, ezért járt ki neki a közmegbecsülés. Utolsó találkozónk legmeghittebb pillanatai azok voltak, amikor végtelen büszkeséggel beszélt a gyermekeiről, unokáiról, érzelmekkel telve a feleségéről, és elfátyolosodott szemekkel a gyermekkoráról, testvéréről, szüleiről. S arról, hogy akit halálakor szerető család vesz körül, az a családtagjai lelkében, cselekedeteiben is tovább él.

Liturgikus rend

  • Szentmise:
    Kedd: 18:00
    Péntek: 18:00
    Vasárnap: 8:00, 9:30

  •  

Misék Biatorbágyon

További információk...

Kegytárgy felújítás


 

Könyvajánló: