Digitális világ

Meghívó
Digitális világ
 
 
Szeretettel meghívunk Családközösségünk bemutató alkalmára, mely a biai plébánián lesz
2015. szeptember 6-án, vasárnap délután 15:00 órai kezdettel.
 
Infor­má­ciós túl­ter­helt­ség és roha­nás jel­lemzi az embe­rek nap­jait mos­ta­ná­ban. Az előző korok generációinak élete kiszá­mít­ha­tóbb volt, az erköl­csi- és tár­sa­dalmi érté­kek is más­ról szól­tak, nem volt akkora teljesítési nyo­más az embe­re­ken. Nyil­ván min­den gene­rá­ci­ó­nak meg­van a maga keresztje, ennek a mos­ta­ni­nak ez. A mai kor gyermekei nehezen tudnak elszakadni a képernyő elől, a könyveket már elektronikus formában olvassák, virtuális közösségekben élnek, digitális bennszülöttekként szól róluk a sajtó.
Sokunkat foglalkoztatnak a generációk közötti különbségek: vajon hogyan motiválhatóak gyermekeink, az Y generáció tagjai, akiket már nem teenager-nek, hanem screenager-nek neveznek.
A fel­gyor­sult világ­ban igazi művé­szet lesz élet­ben marad­niuk úgy, hogy ne csak a tár­sa­da­lom által elvárt anyagi java­kat és sikert haj­hásszák, hanem képe­sek legye­nek néha meg­állni, és élvezni az élet apró örömeit. Mi pedig technikai analfabétaként vajon hogyan tudunk a gyermekeinkkel lépést tartani? A tét nagy, a hozzáértés kevés…
Azt pedig saját tapasztalatból tudjuk, hogy a Jézus mellé letett voksunkat milyen nehéz gyakorlattá váltani minden körülmények között. Amikor „szörfözünk” a digitális világban, vajon hogyan találunk rá az Isten felé vezető útra, hogyan vesszük észre nekünk íródott levelét, melyben irántunk érzett végtelen, megmásíthatatlan szeretetét fejezi ki.
 
Egyúttal ezen alkalommal szeretnélek téged meghívni házastársaddal együtt arra, a mindannyiunk életében mély nyomot hagyó kalandra, melyet a közösséghez való tartozás jelent. Hogy a ti házasságotok is részese legyen mindazoknak a kegyelmeknek és ajándékoknak, melyeknek mi is részesei lettünk a hosszú évek alatt: nem utolsó sorban az összetartozás és a Jézushoz való tartozás örömére, a csodákra, melyekben házasságok fordultak jobbra, zátonyra futás helyett, a közös imákra, beszélgetésekre.
 
Jöjj, tartozz te is közénk!
 
Helyszín: Biai plébánia, Szentháromság tér 3.
Időpont:   2015. szeptember 6. vasárnap 15:00
További információ: Puskás Bálint, +36 20 501 2288 -as számon.

 

 

 

 

Liturgikus rend

  • Szentmise:
    Kedd: 18:00
    Péntek: 18:00

    Vasárnap: 8:00, 9:30

     

Misék Biatorbágyon

További információk...

Kegytárgy felújítás


 

Könyvajánló: